Begin opnieuw

Stel je voor: we weten van niets. Niet wat geld is, een religie, of een krant of televisie.

We weten niets van oorlogen die elders uitgevochten worden of van een moord die is gepleegd. We constateren alleen hoe lekker op dit moment ons appeltje smaakt, zonder benul van de ‘marktprijs’ of hoe die is ontstaan.

Stel je voor: we weten niets van macht, van onderdrukking of uitbuiting. Van slachtoffers of daders. We zien en horen alleen diegenen, die binnen ons gezichtsveld, op geluidsafstand staan. We leven alleen daar, tot waar we kunnen lopen. We weten niets van verre landen of van een  wereld die rond zou zijn. En  iedereen die we ontmoeten is een welkome passant.

Als ik niet beter wist, zou ik menen dat dít het Paradijs is. Waarom valt het tij dan niet te keren?
Omdat we met z’n allen op deze wereld zitten. We beïnvloeden elkaar continu. Als er één schaap over de dam is, volgen er meer. Zo zijn culturen ontstaan. En religies. Telkens wisselend door de eeuwen heen; fluctuerend  al naar gelang tijd, plaats en behoefte. Natuurgoden bij rurale stammen; één God als kroon op een democratie; soms ook handige combinaties, voor een soepeler overgang van de ene naar de andere fase. Zo kwam Jezus aan zijn kerstboom.

Start
De start is altijd simpel: als je moeder zegt dat jij Joods bent, ben je Joods. Als je vader Moslim is, ben jij Islamiet. Later kan je van idee, van vorm veranderen: wanneer je bijvoorbeeld verhalen hoort van Christenen, Hindoes of Humanisten. Waar je mee omgaat word je mee besmet.
Maar stel, we zouden niks weten over zaken als religie of filosofie? Dan waren we gewoon ‘niks’. Want zelfs een atheïst heeft eerst een godsbeeld nodig, voor hij zich daartegen kan afzetten. Zonder oorzaak geen gevolg.

Niks zijn – en tegelijkertijd alles. Hoe ziet dat er uit?

Niks zijn – en tegelijkertijd alles. Hoe ziet dat er uit?
Dan zijn we ‘natuur’lijk, vol  geur en smaak. Dan zijn we sensatie en gevoel. We horen, zien, we ruiken en proeven! We verbazen ons over fluitende vogels, ruisende beekjes, balkende ezels; een boer – in beeld en geluid. Dan zijn we kinderen, levend in totale onschuld.

‘In den beginne was het woord’. Dáár moet het volgens mij mis zijn gegaan. Het woord heeft geleid tot waarde-verschillen, tot oordelen, kastensystemen, rente op rente, manipuleren, tot uitbuiting en droefenis. Tot verval van de natuur en van ons voedsel, tot een onderscheid tussen jou en mij.

Ik heb een voorstel. Jij vraagt me: ‘is dat plan wijs of is het naïef?’  Misschien vallen die twee in dit geval wel samen. Als een prachtige, tijdloze oplossing.
Mijn voorstel is:
Begin opnieuw. Begin opnieuw. Begin opnieuw.
Hoe doen we dat?
1- Schaf het geld af, overal.
2- Zie ideeën voor wat ze zijn: ideeën. Niets meer, niet minder. Wees niet bang, ze slaan er niet op los. Blaffende honden bijten ook niet. Ideeën kunnen wel inspireren, tot speelse overvloed.
3- En tot slot: ban het ‘onderscheid makende’ uit – en zie de ware overdaad aan kleurrijke verschillen. Niets is hetzelfde. Alles is gelijk-waardig. Hier en nu.

Geniet er van. De angst zal verdwijnen. Er is genoeg voor iedereen.

Comments are closed.