Welkom

Visie – wie heeft daar geen behoefte aan? In de journalistiek is het een onmisbaar ingrediënt.

Visie is onontbeerlijk voor een goede journalist. Juist nu iedereen op internet zijn mening kan ventileren, is die noodzaak groter dan ooit tevoren. Velen zien door de bomen het  bos niet meer. Ze raken verward door de overdaad aan informatie die zich opdringt en die  tegelijkertijd -hoe ironisch- de angst aanwakkert, elders wellicht ‘iets belangrijks’ te missen. Maar dat is het ‘m juist: hoe valt binnen de huidige kakofonie aan geluiden nog te onderscheiden wat werkelijk belangrijk is?

Ik zeg: door visie. Want kijk eens goed: wat is het voornaamste verschil tussen toen en nu? Dat onze denkprocessen zich voorheen onhoorbaar ontwikkelden, binnenin ons, totdat  ze de moeite van het naar buiten brengen waard waren. Nu schreeuwen we elke gedachte, iedere oprisping, bij voorbaat al uit via Twitter, Facebook en alle andere sociale media waardoor we hopen ‘gehoord’ te worden. We zijn, met andere woorden, in onze hang naar erkenning hardop aan het denken geslagen. Als holle vaten.
En wat koop je daarvoor? Voornamelijk tijdverlies. En chaos.
Maar…  wat doet er dan nog wel toe? Wat is relevant? En zie: precies daar komt de voortrekkersrol van de journalist om de hoek kijken.

Patstelling
Vanuit de patstelling ‘wie hoort in Kakofonië de nachtegaal nog fluiten?’ ontwikkelen zich langzaamaan nieuwe vormen van journalistiek, die wel degelijk weer ‘gehoor’ vinden. De Correspondent is daar m.i. een goed voorbeeld van. Maar er zijn meer hoopvol stemmende initiatieven, met journalisten die verder kijken dan de neus van de gemiddelde burger lang is. Want die burger heeft zijn oordeel vaak al op voorhand klaar; die ‘weet al genoeg’ als hij aanbelt bij een helderziende en door de deur hoort vragen: “wie is daar?”

Wel, hier ben ik in elk geval: klaar om te sparren met opdrachtgevers die óók beseffen wat deze tijd nodig heeft. Als jij op zoek bent naar een professional die begrip en inzicht koppelt aan een heldere, soms (vlijm)scherpe -maar zeker ook door mensenliefde ingegeven- pen, kunnen we samen een inspirerende kruisbestuiving in gang zetten!

Nieuwsgierig geworden? Lees hier meer over mijn persoonlijke visie op de journalistiek of volg mijn  Weblog om te zien wat er zoal uit mij opborrelt.

Emma R. Veenstra
Journalist & Counselor

Comments are closed.